Fungsi

 

Fungsi Pembangunan

  • Merancang projek-projek pembangunan melalui Pelan Pembangunan Daerah.
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti pembangunan masyarakat luar bandar.
  • Menyelaraskan perancangan projek-projek pembangunan yang melibatkan berbagai agensi di peringkat daerah.
  • Menilai projek-projek pembangunan dari segi pelaksanaannya dan keberkesanannya kepada sosio-ekonomi penduduk.
  • Untuk menyediakan perkhimatan sokongan teknikal dalam bidang pembangunan infrastuktur dan kemudahan asas.

Halaman: 1  2  3