MENU

OBJEKTIF JABATAN KEWANGAN

  1. Lebih menyedari dan seterusnya menghayati nilai-nilai dan etika kerja yang lebih positif.
  2. Lebih memahami tentang peruntukan undang-undang dan peraturan-peraturan kewangan Penguasa Tempatan.
  3. Lebih mahir dalam aspek perakaunan dan menyimpan kira-kira supaya penyata kewangan dapat disediakan pada akhir tahun dengan mengikut piawaian yang telah ditetapkan