MENU

 

LOGO MAJLIS DAERAH PONTIAN KAJIAN PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
BAGI TEMPOH JUN HINGGA DISEMBER 2017
MAJLIS DAERAH PONTIAN
   
JANJI MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD
Memberikan keputusan dalam proses ubahan tambahan dan membaiki rumah dalam tempoh 1 bulan dengan syarat permohonan tersebut memenuhi kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. 7 54 6 46 13
Memproses permohonan Pembangunan satu per satu bagi Pelan Kebenaran Merancang/ Pindaan Kebenaran Merancang, Pelan Landskap dan Pelan Kerja Tanah, Jalan & Perparitan yang telah lengkap dalam tempoh 57 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC. 20 100 - - 20
Memproses permohonan Pembangunan satu per satu bagi Pelan Bangunan, Pelan Permit Sementara Bangunan dan Pelan Pembinaan/ Penambahan Kecil yang telah lengkap dalam tempoh 69 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC. 44 96 2 4 46