MENU

PETUNJUK :

 

 
JANJI PIAGAM
P1

Memastikan bil-bil cukai harta dihantar kepada pembayar cukai selewat-lewatnya dalam tempoh 3 minggu selepas bermulanya setiap penggal.

P2

Memproses setiap bil-bil tuntutan dengan cekap, cepat dan adil dalam tempoh 14 hari bekerja dengan syarat semua dokumen adalah lengkap seperti yang dikehendaki. Sebarang kelewatan dan kesulitan dalam perkhidmatan, kami akan maklumkan dengan sebab- sebab yang munasabah serta berjanji akan menyelesaikan dengan kadar yang segera.

P3(i)

Memproses pengeluaran lesen di dalam jangka masa 1 hari bagi kategori tidak berisiko tinggi dari tarikh penerimaan sekiranya dokumen yang dikehendaki lengkap dan mengikut syarat.

P3(ii)

Memproses pengeluaran lesen di dalam jangka masa 14 hari bagi kategori berisiko tinggi dari tarikh penerimaan sekiranya dokumen yang dikehendaki lengkap dan mengikut syarat.

P4

Memproses pindahmilik dalam tempoh 7 hari sekiranya dokumen/bayaran yang diperlukan adalah lengkap.

P5

Menyokong pengeluaran Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC) bagi projek-projek perumahan, kilang-kilang, kedai-kedai dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan borang permohonan sekiranya mematuhi perakuan dari semua agensi teknikal yang terlibat.

P6

Memberikan keputusan dalam proses ubahan tambahan dan membaiki rumah dalam tempoh 1 bulan dengan syarat permohonan tersebut memenuhi kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.

P7

Memproses permohonan Pembangunan satu per satu bagi Pelan Kebenaran Merancang/ Pindaan Kebenaran Merancang, Pelan Landskap dan Pelan Kerja Tanah, Jalan & Perparitan yang telah lengkap dalam tempoh 57 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC.

P8

Memproses permohonan Pembangunan satu per satu bagi Pelan Bangunan, Pelan Permit Sementara Bangunan dan Pelan Pembinaan/ Penambahan Kecil yang telah lengkap dalam tempoh 69 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC.

P9

Memproses permohonan Pembangunan secara serentak yang telah lengkap dalam tempoh 111 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC.