MENU
LampiranSaiz
PDF icon Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Kebenaran Merancang Terhad Untuk Pendirian/Perubahan Material Dalam Penggunaan 273.32 KB
PDF icon Borang Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Terhad Untuk Membuat Pendirian/Perubahan Material Dalam Penggunaan Bangunan 266.74 KB
PDF icon Borang A Kebenaran Merancang (Sub Kaedah 2(1)), Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Johor) (Pindaan) 2014646.78 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan 266.85 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Ubahan / Tambahan Bagi Bangunan Sediada265.06 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Bangunan /Pindaan Bagi Skim Perumahan / Perdagangan / Perind290.41 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Bangunan /Pindaan Bagi Rumah Sesebuah267.07 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Ubahan / Tambahan Bagi Bangunan Sediada265.06 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Bangunan Bagi Permit Bangunan Sementara626.42 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Bangunan Bagi Permit Bangunan Sementara (Struktur Telekomun665.6 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Lanskap254.88 KB
PDF icon Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Cadangan Nama Taman252.18 KB
PDF icon Proses 3 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Notifikasi Borang B (Notis Permulaan Kerja Tanah / Pembinaan Bangunan)260.58 KB
PDF icon Proses 4 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Permohonan CCC Bagi Pemeriksaan Interim246.26 KB
PDF icon Proses 5 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Permohonan CCC Bagi Pemeriksaan Akhir I & II266.72 KB
PDF icon Proses 6 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Deposit Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC)263.71 KB
PDF icon Proses 2 OSC 3.0 - Borang Senarai Semak Penerimaan Permohonan Pelan Kebenaran Merancang/Pindaan Pelan Kebenaran Merancang 284.2 KB
PDF icon Borang Pemeriksaan Akhir I & II Proses 5 OSC 3.021.56 KB
PDF icon Borang Pemeriksaan Interim Proses 4 OSC 3.049.39 KB
PDF icon Slide OSC_3.0 MDP (carta alir 3.0699.22 KB