Landscape plan Application

 

1.All applications for approval in advance any landscape need to address the Department of Town and Country Planning, Pontian District Council.

2. Semua permohonan hendaklah di kemukakan melalui Perunding Landskap yang di lantik oleh pemaju dan pemohon. Semua permohonan perludi buat secara rasmi ke Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Majlis Daerah Pontian.

3. Semua permohonan lanskap perlu melalui proses dan syarat- syarat ‘One Stop Centre’ (OSC) Majlis Daerah Pontian

4. Permohonan yang lengkap sahaja dip roses. Oleh itu, semasa pihak perunding atau pemaju mengemukakan borang permohonan perlulah di sertakan sekali dengan senarai semakan. Permohonan yang tidak lengkap hendaklah di tolak.

5.Menyelaraskan kemudahan rekreasi di kawasan lapang mengikut hierarki keluasan.