Unit Pembangunan dan Pengindahan

             

Urusan Pembangunan dan Pengindahan Majlis Daerah Pontian merupakan perancangan pelan-pelan pembangunan landskap Majlis Daerah Pontian samada pembangunan Taman-taman Awam, Taman Permainan Kanak-kanak, Jalan Protokol dan jaluran hijau yang terlibat dengan pengindahan. Ini melibatkan Urusan proses Sebutharga dan Tender setelah bajet pembangunan diluluskan.

Selain itu, Kempen tanam pokok  dan kempen tanakm Bunga raya juga dilaksanakan untuk mencapai sasaran tahunan iaitu :-

Kempen tanam Pokok  - 4000 nos setahun

Kempen tanam Bunga Raya   -  2500 nos  setahun

Manakala pertandingan landskap adalah merupakan program yang sentiasa memberi pengalamat Majlis untuk lebih mengenali Pengindahan dan kecerian kawasan pembanguna.

Majlis Daerah Pontian turut melibatkan diri dalam Pertandingan berikut :-

1. Festival Bunga dan Taman Putrajaya

2. Pertandingan Landskap Negeri Johor