MENU

PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO BAGI YAYASAN

MUAFAKAT PONTIAN

SYARAT PENYERTAAN

 1. Penyertaan pertandingan ini adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia.
 2. Semua penyertaan hendaklah sampai ke alamat di bawah dan diterima sebelum atau pada jam 4.00 petang, 20 Oktober 2016 (Khamis).

   

  Tarikh Tutup Penyertaan Pada 20 Hh Oktober 2016

 

Yayasan Muafakat Pontian

Majlis Daerah Pontian,

Jalan Alsagoff,

82000 Pontian, Johor.

(u.p     : Encik Norazali Bin Zainuddin)

Tel        : 07- 687 1442

Email   : mdpjohor@gmail.com

              norazali@mdpontian.gov.my

 

 1. Penyertaan terbuka kepada semua warganegara Malaysia secara percuma. Para peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan menggunakan borang yang disediakan.
 2. Hanya satu logo daripada peserta akan dipilih
 3. Peserta hendaklah memastikan keaslian logo dan slogan yang dicipta terpelihara. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tuntutan daripada pihak ketiga atas hakcipta logo dan slogan tersebut.
 4. Setiap penyertaan logo dan slogan yang diterima tidak akan dipulangkan dan menjadi hak milik Yayasan Muafakat Pontian. Selain itu, YMP mempunyai hak untuk menggunakan logo dan slogan yang diterima dan mendaftarkannya sebagai hak milik harta intelek YMP.
 5. Yayasan Muafakat Pontian juga mempunyai hak untuk mengubah suai logo dan slogan yang direka cipta oleh peserta.
 6. Pemenang akan dihubungi melalui telefon, e-mel atau pemberitahuan menerusi media. Walau bagaimanapun, penganjur berhak untuk tidak memilih pemenang di kalangan peserta yang bertanding sekiranya panel hakim memutuskan bahawa tiada peserta yang layak dianugerahkan sebagai pemenang utama.

Segala kos untuk menyertai pertandingan ini atas tanggungan peserta sendiri.