BIL

PROSES

 1.  

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

 1.  

PELAN TINDAKAN

 

 

 1. Permohonan Permit Untuk Pembinaan Perubahan Kecil  Rumah.

 

 

 

 1. tiada kawalan ke atas dokumen yang telah diedarkan kepada agensi/pemohon menerusi pos.
 2. Kelewatan jabatan teknikal mematuhi tempoh memberi maklumbalas bertulis menyebabkan keputusan muktamad dan pelan tidak dapat diluluskan dalam tempoh yang ditetapkan.
 3. Ketidakhadiran ahli jawatankuasa mesyuarat (agensi teknikal) tanpa ulasan bertulis menyebabkan keputusan mesyuarat tidakdapat diputuskan.

 

 

 • maklumbalas agensi teknikal.

 

BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

RISIKO

PELAN TINDAKAN

2.

Kelulusan Pelan Bangunan dan Pengeluaran CCC

(Jabatan Kejuruteraan Bangunan)

 1. Terima permohonan Pelan Bangunan dari OSC.

 

ii.Terima surat pemeriksaan akhir 1

(Proses 5) dari Unit Pusat Setempat.

 

 

 1. Penyerahan surat kelulusan dan pelan yang telah diperakukan kepada pemohon.

 

 1. Penyerahan surat sokongan pengeluaran CCC kepada pemohon.

 

 

 1. Surat kelulusan dan pelan diperakukan dikeluarkan dalam tempoh 60 hari bekerja setelah ulasan lengkap.

 

 1. Pengeluaran surat sokongan CCC dalam tempoh 14 hari bekerja setelah mendapat perakuan Yang Dipertua.

 

 1. Kelewatan terimaan surat ulasan dari jabatan teknikal luaran.

 

 1. Pembinaan tidak mengikut pelan kelulusan.

 

 1. Kelewatan pengeluaran surat kelulusan.

Prosedur Kelulusan Pelan Bangunan dan Pengeluaran CCC.

 

 1. Memantau permohonan di tapak.

 

 1. Pengeluaran surat patuh syarat kepada pemohon

 

 

3.

Penyelenggaraan Infrastruktur Awam

(Jabatan Kejuruteraan Bangunan).

 

Permohonan pembaikan/naiktaraf daripada pengguna/penduduk.

Infrastruktur awam mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

90% kerja penyelenggaran dijalankan mengikut spesifikasi kontrak yang telah diluluskan dalam bajet.

 1. Kontraktor gagal mematuhi spesifikasi
 2. Kontraktor gagal

mematuhi tempoh siap kerja

Prosedur Penyelenggaraan Infrastruktur Awam

 • Pemantauan kerja di tapak oleh Pen. Jurutera
 • Mesyuarat tapak projek skala besar bagi pemantauan kemajuan kerja.