BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

RISIKO

PELAN TINDAKAN

4.

Permohonan Kebenaran Merancang

(Jabatan Perancang Bandar dan Landskap).

Terima permohonan daripada OSC

Penyerahan surat kelulusan (C1) kepada PTD dan pemohon melalui unit OSC

Mengeluarkan ulasan (Borang B4) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima surat edaran.

 

Kelulusan muktamad (Borang C1) di keluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari pemohon.

Perunding lambat mengemukakan pelan tunai syarat.

Prosedur Permohonan Kebenaran Merancang

 • Membuat pemantauan

 

 

5.

Permohonan Pelan Landskap

(Jabatan Perancang Bandar dan Landskap

Terima permohonan daripada OSC

Penyerahan surat kelulusan kepada pemohon melalui unit OSC

Kelulusan muktamad dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pengesahan borang semakan tunai syarat oleh Yang Dipertua.

 

Mengeluarkan ulasan (Borang B4) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima surat edaran.

 

 

 

 

 

Perunding lambat mengemukakan pelan tunai syarat

Prosedur Permohonan Pelan Landskap

 • Membuat pemantauan 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan Lesen Perniagaan Berisiko

(Jabatan Perlesenan dan Penguatkuasaan)

 1. Borang permohonan lesen.
 2. Penyediaan dokumen yang diperlukan.
 3. Ulasan daripada Jabatan Teknikal.
 4. Proses lessen.
 5. Lawatan tapak.
 6. Ulasan Pegawai Lesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Resit proses lessen.
 2. Kes dibawa ke mesyuarat jawatankuasa.
 3. Surat makluman keputusan kelulusan/ tangguh/ tolak.
 4. Serahan lesen.

Pengeluaran surat makluman kelulusan/ tangguh/ tolak lesen berisiko dalam tempoh 30 hari bekerja selepas pendaftaran.

 1. Pemohon lesen tidak menerima surat makluman kelulusan/ tangguh/ tolak lesen berisiko.
 2. Gangguan sistem server.
 3. Gangguan bekalan elektrik.
 4. Penundaan tarikh mesyuarat jawatankuasa.

Prosedur Permohonan Lesen Perniagaan Berisko

 • Pemberitahuan melalui panggilan telefon.