BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

RISIKO

PELAN TINDAKAN

16.

Proses Penyediaan Aktiviti Pemusnahan Serangga (LILATI)

(Jabatan Kesihatan Awam)

Jadual bulanan.

Laporan aktiviti semburan.

Kerja-kerja dijalan 90% kepatuhan kepada jadual yang ditetapkan.

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja.

 

Pekerja tidak kompeten menguruskan bahan kimia.

 

Jadual kerja tidak dipatuhi.

 

Prosedur Penyediaan Aktiviti Pemusnahan Serangga (LILATI)

  • Pemantauan berkala.
  • Pegawai yang bertanggungjawab menjalani latihan untuk mendapatkan pentauliahan.

 

17.

Pengurusan Penggredan Premis Makanan

(Jabatan Kesihatan Awam)

Jadual bulanan.

Laporan aktivitipenggredan premis makanan.

Memastikan 80% premis-premis makanan dijalankan pemeriksaan penggredan premis makanan.

Jadual kerja tidak dapat dipatuhi.

 

Kompetensi pegawai pemeriksaan.

Prosedur Penggredan Premis Makanan

  • Pemantauan berkala.

 

 

18.

Latihan

(Jabatan Khidmat Pengurusan)

  1. Anggota.
  2. Borang/Surat permohonan.
  3. Surat kelulusandari jabatan kerajaan / swasta.
  4. Surat arahan pejabat.
  1. Sijil .
  2. Rekod keberkesanan penilaian latihan.

Tidak kurang 7 hari untuk setiap seorang kakitangan MDP.

Bajet

Perancangan kursus kakitangantahunan.