BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

RISIKO

PELAN TINDAKAN

19.

Penyelenggaraan Kenderaan

(Jabatan Khidmat Pengurusan).

 1. Pelan Penyelenggaraan Kenderaan
 2. Borang Aduan Kerosakan Harta Modal Kerajaan
 3. Buku log kenderaan

 

 1. Buku log kenderaan
 2. Buku Daftar Penyelenggaraan Kenderaan

 

 

 

Memastikan kenderaan MDP dalam keadaan baik dan diuruskan dengan cara lebih sistematik bagi menjamin kenderaan sempurna dan selamat digunakan.

 

Kerosakan sifar semasa kenderaan digunakan.

 1. Penyelenggaraan tidak dijalankan mengikut jadual.
 2. Penyelenggaraan tidak dijalankan dengan baik.

 

 

Prosedur Penyelenggaraan Kenderaan.

 

 

20.

Penyelenggaraan Perkakasan dan Sistem Maklumat (Bahagian Teknologi Maklumat)

 1.  

Menerima aduan

 

 1.  

Semakan A.duan

 1.  

Pemeriksaan perkakasan

 

 1.  

Kerja mambaik pulih/hantar kepada pembekal

 

 1.  

Semakan ke atas sistem sedia ada.

 

 1.  

Fail ICT

 

 1.  

Fail Bajet ICT

 

 1.  

Fail Penyelenggaraan

 

 

 1. Perkakasan yang telah dibaik pulih tidak melebihi 14 hari bekerja.

 

 1. Pemantauan sistem yang sedia ada.

Kekurangan kakitangan Bahagian Teknologi Maklumat

Prosedur Penyelenggaraan Perkakasan dan Sistem Maklumat

 • Mengemaskini rekod penyelenggaraan perkakasan ICT dan sistem dalaman MDP.