BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

RISIKO

PELAN TINDAKAN

21.

Aduan Pelanggan

(Unit Korporat dan Perhubungan Awam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduan

Surat pemakluman aduan selesai kepada pengadu.

 1. Pengesahan aduan dalam masa 24 jam.
 2. Edaran kepada Jabatan/ Bahagian/ Unit yang berkaitan dalam tempoh 24 jam.
 3. Mesyuarat aduan awam diadakan       2 kali sebulan.
 4. Pemakluman aduan selesai kepada pengadu.
 1. Ketiadaan Penolong Pegawai Tadbir N29 untuk pengesahan aduan.
 2. Borang aduan awam hilang di Jabatan/ Bahagian/Unit berkenaan.
 3. Meyuarat aduan awam tidak dapat dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 4. Surat aduan terima dan surat aduan selesai dikembalikan semula kerana alamat pengadu tidak tepat.

Prosedur  Pengurusan Aduan

 • Penurunan kuasa kepada PTPO N19
 • Telah membuat salinan borang aduan awam di dalam fail induk UKPA.
 • Mesyuarat yang tertangguhakan tetap dijalankan secara berkala (2kali sebulan) bergantung kepada jadual baru.