MENU

Penyelenggaraan Am Tanaman Landskap

              

Kerja – kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan di kawasan MDP buat masa ini di bahagikan mengikut kawasan – kawasan tertentu. Aktiviti  penyelenggaraan yang di laksanakan adalah kerja- kerja pembersihan kawasan dan sampah, memotong rumput, menyelenggara pokok termasuk kerja- kerja menyiram, mencantas, membaja, menggembur tanah, sungkupan dan meracun serangga.

 

Antara contoh- contoh kerja penyelenggaraan yang di jalankan di kawasan Majlis Daerah Pontian:

1. Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Penjagaan Landskap Di Laluan Protokol Bermula Dari Kawasan  Pusingan U Pontian Besar Hingga Ke Persimpangan Pt Masjid Pontian (Zon 1)

2. Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Penjagaan Landskap Di Laluan Protokol Dari Persimpangan Pt  Masjid Hingga Ke Kawasan Pusat Perdangan Pontian (Zon 2)

3. Kerja –Kerja Penyelenggaraan Dan Penjagaan Landskap Di Laluan Protokol Bermula Dari Persimpangan  Pusat Perdagangan Pontian Hingga Ke Persimpangan Taman Nilam Pontian (Zon 3)

4. Kerja –Kerja Penyelenggaraan Dan Penjagaan Landskap Di Laluan Protokol Bermula Dari Persimpangan  Taman Nilam Hingga Persimpangan Pt. Selangor Pontian (Zon 4)

5. Kerja –Kerja Penyelenggaraan Dan Penjagaan Landskap Di Laluan Protokol Bermula Dari Persimpangan  Kg. Sungai Burung Hingga Ke Sempadan Pontian-Johor Bahru Serta Kawasan Dataran Pekan Nenas, Pontian (Zon 5)

6. Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Penjagaan Landskap Di Kiri Dan Kanan Jalan Masuk Ke Tanjung Bin Power Plant Pontian (Zon 6)

7. Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Penjagaan Landskap Di Kiri Dan Kanan Jalan Pekan Serkat Serta Di Kawasan Pekan Kukup Pontian (Zon 7)

8. Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Penjagaan Landskap Di Kawasan Taman Rekreasi Sg. Rambah Pontian (Zon 8)

 Laporan Jabatan Perancang 2015