MENU

 

BAHAGIAN HASIL:

Terimaan

 • Urusan perkhidmatan kaunter
 • Urusan terimaan hasil Ibu pejabat & Cawangan
 • Urusan penyata penyesuaian hasil bulanan & tahunan
 • Urusan penyediaan laporan terimaan harian
 • Urusan penyelenggaraan dokumen terimaan untuk tujuan audit
 • Urusan pengemaskinian data hasil cawangan ke sistem terimaan Ibu pejabat
 • Urusan terimaan wang amanah
 • Urusan penyediaan laporan mesyuarat JPKA berkaitan hasil
 • Urusan penyediaan kertas kerja anggaran hasil untuk Bajet Tahunan
 • Urusan penyemakan auditroll setiap hari
 • Urusan menghantar hasil ke bank
 • Urusan mengemaskini data-data hasil ke sistem terimaan cawangan pada setiap bulan
 • Urusan penyerahan hasil dari pejabat cawangan
 • Urusan Insuran ‘Cash-in-transit’
 • Urusan terimaan bayaran melalui perbankkan internet
 • Urusan cek tak laku
 • Urusan wang pusingan di kaunter
 • Urusan ke atas aliran tunai Majlis
 • Urusan penyelenggaraan rekod-rekod pinjaman kenderaan & komputer anggota
 • Urusan berkaitan Cukai Barang dan Perkhidmatan ke atas pembekalan (GST) yang dibuat kepada pelanggan – Output Tax

 

Tempat Letak Kereta

 • Urusan laporan hasil berkaitan tempat letak kereta
 • Urusan penyelenggaraan data-data kompaun
 • Urusan semakan data kenderaan dengan JPJ
 • Urusan mengatur jadual bertugas anggota  mengikut zon
 • Urusan penyelenggaraan data pas bulanan dan bermusim tempat letak kereta
 • Urusan tunggakan hasil tempat letak kereta
 • Urusan penyediaan kertas pengaduan untuk tindakan mahkamah
 • Urusan pengeluaran dan penyampaian Notis Peringatan
 • Urusan permohonan petak kereta bermusim dan pas bulanan
 • Urusan penyelenggaraan rekod & menyediakan laporan pembatalan kompaun
 • Urusan rayuan pengurangan & bayaran ansuran kompaun tempat letak kereta
 • Urusan mengemaskini & merekod pembayaran melalui wang pos dan cek
 • Urusan penyelenggaraan inventori petak letak kereta