MENU

FUNGSI JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

  1. Menganjur dan menyelaras program-program yang melibatkan masyarakat setempat di kawasan Majlis Daerah Pontian.
  2. Menguruskan Program-Program Local Agenda 21, Jawatankuasa Penduduk dan Program Gerak Mesra.
  3. Menyelaraskan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).
  4. Sebagai penghubung jabatan dan agensi-agensi tertentu berkaitan dengan pembangunan masyarakat.