MENU

Kawasan Bercukai Majlis Daerah Pontian Sehingga Disember 2015

KAWASAN

KEDIAMAN

PERNIAGAAN

PERINDUSTRIAN

HARTA KHAS

TANAH KOSONG

JUMLAH

PONTIAN

11,235

2,306

139

101

2,378

16,159

PEKAN NANAS

5,819

593

175

34

259

6,880

PERMAS

956

176

0

15

414

1,561

AYER BALOI

428

75

2

5

376

886

BENUT

1,351

264

11

28

118

1,772

SANGLANG

45

3

5

1

0

54

KAYU ARA PASONG

114

32

2

2

0

150

PULAI SEBATANG

435

54

3

2

1

495

ULU CHOH

0

1

112

0

0

113

JUMLAH

20,383

3,504

449

188

3,546

28,070