MENU

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

 

  1. Penyertaan adalah PERCUMA.
  2. 2Pertandingan TERBUKA kepada individu atau berkumpulan
  3. Penyertaan wajib diambil di kawasan Pontian atau berlatar belakang kawasan Pontian sahaja.
  4. Semua penyertaan hendaklah dihantar dalam format MP4 atau yang bersesuaian (FULL HD 1080) bagi kategori video. Durasi video hendaklah 1 minit – 5 minit (maksimum).
  5. Peserta dibenarkan untuk membuat suntingan pada video bagi memastikan hasil adalah baik. Namun suntingan melampau seperti superimpose adalah tidak dibenarkan.
  6. Setiap karya yang dihantar hendaklah asli dan tidak pernah digunakan di mana-mana penerbitan. Penyertaan akan dibatalkan sekiranya didapati hasil karya yang dikemukakan tidak asli/ciplak.
  7. Penggunaan model, selebriti atau individu di dalam karya anda hendaklah mendapat persetujuan daripada individu tersebut dan tidak boleh membuat sebarang tuntutan daripada pihak penganjur.
  8.  Hasil video adalah manifestasi kreativiti peserta tidak mengandungi sebarang unsur negatif, tidak sopan dan tidak menyentuh isu-isu sensitif.
  9. Majlis Daerah Pontian berhak untuk membatalkan penyertaan sekiranya berlaku pelanggaran syarat-syarat di atas.
  10. Video perlu dihantar ke Jabatan Pembangunan Masyarakat Majlis Daerah Pontian atau boleh dihantar melalui email jpm.mdp07@gmail.com