MENU

Syarat Penyertaan

 1. Pertandingan terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.
 2. Tema gambar adalah ‘Landskap matahari terbenam di Daerah Pontian’.
 3. Setiap gambar yang dihantar mestilah disertakan tajuk, lokasi, masa, dan penceritaan ringkas berkaitan gambar tersebut.
 4. Gambar yang dihantar hendaklah asli dan tidak boleh dipinda atau diubahsuai menggunakan sebarang teknik atau perisian seperti Adobe Photoshop dan lain-lain.
 5. Gambar mestilah kali pertama dihantar dan tidak boleh diulang pakai atau guna semula daripada mana-mana pertandingan, pameran dan komersial.
 6. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tuntutan ke atas karya yang dihantar.
 7. Setiap penyertaan adalah hak milik mutlak pihak penganjur untuk digunakan dalam sebarang promosi atau komersial.
 8. Pihak penganjur berhak membatalkan penyertaan yang tidak lengkap, rosak atau tidak cukup syarat.
 9. Keputusan panel adalah muktamad.
 10. Setiap peserta dibenarkan menghantar maksimum 10 keping gambar mengikut konsep dan tema yang ditetapkan.
 11. Peserta perlu memuat turun borang penyertaan di laman facebook Majlis Daerah Pontian dan menghantar gambar berserta ‘softcopy’ berbentuk ‘pendrive’ dalam format JPEG(RAW) beresolusi tinggi (300 dpi) dengan saiz gambar yang tidak melebihi 8.0 MB dan saiz 8R.
 12. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 21 September 2019 sebelum pukul 12.00 tengah hari. Sebarang penyertaan yang diterima selepas tarikh ini tidak akan dilayan