MENU
KAJIAN PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
BAGI TEMPOH JUN HINGGA DISEMBER 2020
MAJLIS PERBANDARAN PONTIAN
   
JANJI MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD

Memproses pengeluaran lesen di dalam jangka masa 1 hari bagi kategori tidak berisiko tinggi dari tarikh penerimaan sekiranya dokumen yang dikehendaki lengkap dan mengikut syarat.

77 100 - - 77

Memproses pengeluaran lesen di dalam jangka masa 30 hari bagi kategori berisiko tinggi dari tarikh penerimaan sekiranya dokumen yang dikehendaki lengkap dan mengikut syarat.

72 100 - - 72

Memproses pindahmilik dalam tempoh 7 hari sekiranya dokumen/bayaran yang diperlukan adalah lengkap.

693 95 35 5 728

Menyokong pengeluaran CCC bagi projek-projek perumahan,kilang-kilang, kedai-kedai dalam tempoh 14 hari bekerja selepas mendapat perakuan Yang Dipertua

13 100 - - 13