MENU
KAJIAN PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
BAGI TEMPOH JUN HINGGA DISEMBER 2020
MAJLIS PERBANDARAN PONTIAN
   
JANJI MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD
Memproses permohonan Pembangunan secara serentak yang telah lengkap dalam tempoh 111 hari dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat untuk pertimbangan Jawatankuasa OSC. 25 100 - - 25
JUMLAH KESELURUHAN 33,207 100 % 46 6.6 % 35,253