MENU

24.

Pendakwaan

(Unit Undang-Undang)

Pemantauan dari jabatan untuk kes di bawa ke mahkamah.

Permohonan saman difailkan ke mahkamah dan merekod sebarang keputusan mahkamah.

Menfailkan aduan kes-kes ke mahkamah dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh terimaan aduan yang lengkap diterima.

 

Memaklumkan keputusan kes-kes kepada jabatan yang berkenaan dalam tempoh 5 hari dari tarikh keputusan diterima.

 1. Jabatan berkaitan gagal menyediakan maklumat yang lengkap.
 2. Kesukaran mendapatkan rekod status kes yang telah didaftarkan di mahkmah.
 3. Ketidakcukupan pembuktian kes.
 4. Kurang pemahaman dalam penyediaan kes untuk difailkan ke mahkamah.
 5. Kurang pemahaman dalam penyediaan kes untuk difailkan ke mahkamah.
 6. Kelewatan dalam penyampaian saman.
 7. Kesukaran mengenalpasti kertas siasatan diterima lengkap atau pun tidak.

 

Prosedur Pendakwaan

 • Penetapan tempoh masa untuk melengkapkan maklumat dalam masa 14 hari.
 • Menghantar surat setiap bulan untuk memohon rekod kes yang di bawa oleh pihak majlis.
 • Garis panduan penyediaan kes.
 • Pengendalian kes secara ‘hands-on’.
 • Membuat Kursus Tatacara Penguatkuasaan Undnag-Undang.
 • Mohon bantuan pegawai penguatkuasa untuk menyampaikan saman.
 • Menyediakan senarai semka fail kes siasatan.