MENU

BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

PELAN TINDAKAN

11.

Penguatkuasaan (Jabatan Perlesenan dan Penguatkuasaan)

Penyeragaman SOP Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor.

 1. Pungutan hasil kompaun.
 2. Aduan awam dapat diselesaikan dalm tempoh yang ditetapkan.

Mendokumentasikan

setiap langkah dan tindakan dalam penguatkuasaan undang-undang Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor.

Prosedur ini juga merupakan garis panduan yang boleh dijadikan rujukan oleh pegawai-pegawai penguat kuasa pihak berkuasa tempatan dalam memperkasakan dan menyeragamkan tindakan penguatkuasaan.

 1. Perancnagn kerja tidak dapat dilaksankan.
 2. Kekurangan anggota penguatkuasa.
 3. Infrastruktur yang tidak mencukupi.
 4. Siasatan berulang.
 5. Anggota tidak mahir dengan peruntukan undang-undang yang sesuai dengan kesalahan.
 6. Ancaman keselamatan kepada anggota.
 7. Pihak yang menyamar sebagai anggota penguat kuasa.
 8. Kehilangan barang sitaan.
 9. Penyimpanan barang sitaan yang tidak dituntut.
 10. Premis beroperasi tanpa lessen/permit.
 11. Kesilapan menurunkan kain rentang/gegantung/poster.
 12. Kejadian kemalangan di tapak.
 13. Kejadian kacau ganggu di kawasan awam.
 14. Laporan tidak lengkap.
 15. Orang Kena Notis dan Orang Kena Kompaun tidak bekerjasama dan maklumat tidak lengkap.
 16. Kompaun yang tidak dibayar.
 17. Peningkatan permohonan pengurangan kompaun.
 18. Tiada pemantauan bagi tindakan pematuhan.
 19. Peruntukan kewangan yang terhad.

 

12.

Penilaian Cukai Harta

(Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta).

Penerimaan fail pembangunan  dariJabatan Kejuruteraan & Bangunan.

Pengeluaran Notis pengenaan cukai harta.

Proses pengenaan cukai dapat dilaksanakan dalam masa 180 hari selepas penerimaan CCC .

 1. Fail lewat diterima selepas pengeluaran CCC.
 2. Kesilapan semasa membuat nilaian.
 3. Kesilapan data di dalam sistem.
 4. Notis tidak sampai kepada pemilik.

 

Prosedur Penilaian Cukai Taksiran

 • Pemantauan buku daftar terimaan fail oleh Ketua Jabatan pada setiap bulan

13.

Permohonan Sewaan Gerai Majlis

(Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta)

 

 

 

 

 

 

 1. Bangunan/Premis Baru.
 2. Bangunan/Premis Sedia Ada.
 3. Penerimaan Borang Permohonan dari orang awam.

Pengeluaran surat tawaran penyewaan.

Surat kelulusan permohonan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pengesahan dalam mesyuarat penuh.

 1. Dokumen tidak lengkap.
 2. Pemalsuan maklumat.
 3. Pemohon tidak menerima surattawaran.
 4. Mesyuarat Jawatankuasa Gerai tidak bersidang dalam tempoh yang ditetapkan.

 

Prosedur Permohonan Sewaan Gerai

 • Pemantauan senarai buku daftar permohonan yang disemak oleh Ketua Jabatan