MENU

Kawasan Jajahan Pontian

Bandar Pontian
Kawasan Bandar Pontian adalah meliputi kawasan yang dahulunya ditadbirkan oleh Majlis Bandaran yang meliputi keluasan satu batu persegi dan semasa penyusunan semula dijalankan dalam tahun 1977, kawasan tadbirannya telah diperluaskan ke kawasan sekitarnya yang telah dibangunkan dengan projek perumahan menjadikan keseluruhan keluasan pentadbiran Bandar Pontian ialah 388.8 hektar. Pada hari ini terdapat kira-kira 2,403 pegangan harta dan 6792 unit bangunan dalam Bandar Pontian yang dikenakan Cukai Harta. Penduduk Bandar Pontian dalam tahun 1988 adalah dianggarkan berjumlah 26,400 orang.

Pekan Nanas
Terletak kira-kira 16 km dari Bandar Pontian di Jalan Johor dan meliputi kawasan 163.2 hektar. Pekan Nanas adalah merupakan penempatan yang wujud dalam zaman darurat. Sebelum tahun 1977, Kampung Baru ini ditadbirkan oleh Majlis Tempatan. Pekan Nanas mempunyai 1,304 pegangan dan 1381 unit bangunan yang dikenakan Cukai Harta, sementara jumlah penduduknya adalah seramai 13,200 orang (anggaran tahun 1988).