MENU

Pengeluasan Kawasan Majlis Bandaran Pontian
Melalui Warta Kerajaan J.P.U 1 Jilid 20, Bilangan 3, bertarikh 29hb Januari 1976 serta Pelan Warta G. 1073. sempadan kawasan Majlis Bandaran Pontian telah diperluaskan dan menjadikan luas keseluruhan adalah 1202 ekar.

Majlis Daerah Pontian
Berkuatkuasa mulai 1hb Februari 1979, Majlis Bandaran dan Majlis-majlis Tempatan telah dirangkumkan di bawah satu pentadbiran iaitu Majlis Derah Pontian melalui Warta Kerajaan J.P.U 1261 di dalam warta yang sama pula menjelaskan sempadan kawasan Majlis Daerah Pontian dengan luas keseluruhannya 2687 ekar termasuk cawangan-cawangannya. Keseluruhan kawasan Majlis Daerah Pontian ditadbir di bawah kuasa yang diberikan di dalam Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan 1976) dengan tidak mengubah sempadan asal Majlis Bandaran dan Majlis Tempatan.