MENU

POLISI KUALITI MS ISO 9001:2015

“Semua perkhidmatan Majlis Daerah Pontian adalah berteraskan kualiti dan setiap Jabatan/ Bahagian/ Unit adalah komited untuk memberi perkhidmatan yang cekap, mesra dan sistematik, selaras dengan kepentingan awam bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan secara berterusan”.