MENU

Sewa Bilik Persidangan Majlis Daerah Pontian

1.BILIK PERSIDANGAN MAJLIS DAERAH PONTIAN

    A.   Kadar bayaran sewa bilik persidangan majlis daerah pontian

   Bil   

Aktiviti

    Kadar Sewa Sehari    

RM

    Wang Amanah Kebersihan    

RM

i.

8.00 pagi hingga 5.00 petang     

-sejam pertama

-tiap-tiap jam berikutnya

 

30.00

15.00

 

ii.

5.00 petang hingga 11.00 malam     

-sejam pertama

-tiap-tiap jam berikutnya

 

50.00

20.00

 

 

B.       Bayaran lebih masa petugas Majlis

-Selepas 5.00 petang      

   RM10.00/jam   

-Selepas 8.00 malam

   RM20.00/jam    

 

C.       Bayaran pada hari Ahad atau hari kelepasan am adalah 2 kali ganda dari bayaran lebih masa pada hari bekerja.

D.       Yang Dipertua berhak atas budi bicaranya memberi kebenaran atau memberi pengecualian bayaran bagi penggunaan dewan-dewan bagi penggunaan dewan-dewan tersebut kepada orang perseorangan, persatuan dan lain-lain badan.