MENU

Sewa Dewan Badminton

 3.    Sewa Dewan Badminton Benut      
    A. Antara 7.00 pagi - 6.00 petang    
         
   i.  Kegunaan Mesyuarat serta jamuan ringan    - RM 50.00    
     Wang Amanah Kebersihan    - RM 30.00    
   ii.  Kegunaan Mesyuarat Tanpa Jamuan    - RM 30.00    
     Kegunaan Untuk Jamuan    - RM 50.00    
   iii.  Wang Amanah Kebersihan    - RM 30.00    
     Kegunaan Jamuan Perkahwinan (Sehari)    - RM 100.00    
   iv.  Wang Amanah Kebersihan    - RM 50.00    
     Kegunaan Untuk Pameran Perdagangan    - RM 50.00    
   v.  Wang Amanah Kebersihan    - RM 100.00    
             
             
     B. Selepas 6.00 petang      
          
   i.  Kegunaan Mesyuarat serta jamuan ringan    - RM 50.00    
     Wang Amanah Kebersihan    - RM 30.00    
   ii.  Kegunaan Mesyuarat Tanpa Jamuan    - RM 30.00    
   iii.  Kegunaan Untuk Jamuan    - RM 50.00    
     Wang Amanah Kebersihan    - RM 30.00