MENU

Sewa Padang Bola

1.      Sewa Padang Bola Sepak Mini Studium Pontian    
             
     - Untuk mengadakan majlis
  (Pertunjukan Malam)
  (Tidak dikenakan bayaran masuk)
  - RM100.00 sehari dari RM 30.00
  sehari serendah-rendahnya
  RM 250.00 Wang Amanah Kebersihan
   
     - Sukan    - RM10.00    
     - Perlawanan Bola Sepak atau
  Sebagainya
  (ada dikenakan bayaran masuk)
  - RM 25.00 bagi 2 jam pertama
  dan RM 10.00 bagi setiap jam
  tambahan berikutnya.
   
     - Latihan    - RM 5.00 setiap satu jam    
             
 2.     Sewa Padang Cawangan-Cawangan     
             
     - Sewa Padang (ada bayaran masuk)   - RM15.00 bagi 2 jam pertama dan
  RM 5.00 bagi tiap-tiap satu jam
  tambahan berikutnya atau
  sebahagian daripadanya RM 10.00
   
     - Sewa Padang (tiada bayaran masuk)    - RM 6.00 bagi 2 jam pertama
  dan RM 2.00 bagi tiap-tiap
  satu jam tambahan berikutnya
  atau sebahagian daripadanya.
   
     - Latihan   - Percuma sehari serendah
  -rendahnya RM 250.00
   
        - Wang AmanahKebersihan
  RM10.00
   
        - RM 25.00 bagi 2 jam pertama
  dan RM 10.00 setiap jam
  tambahan berikutnya.
   
        - Percuma