MENU
 • AKTIVITI PERHUBUNGAN AWAM DAN KORPORAT
 • Urusan mengendali dan mengurus aduan awam pelanggan yang diterima dalam kawasan pentadbiran MDP.
 • Urusan mengendali dan mengurus aduan awam yang diterima dari saluran lain seperti Biro Pengaduan Awam (BPA) dan Kementerian / Jabatan berkaitan.
 • Urusan dalam mengkaji kepuasan pelanggan dan mendapatkan maklumbalas mengenai perkhidmatan MDP.
 • Urusan menganalisis peti cadangan MDP.
 • Urusan dalam mengurus dan mengendalikan Program Gerak Mesra MDP.
 • Urusan perhubungan di antara MDP dengan pihak media.
 • Urusan publisiti bagi aktiviti rasmi MDP.
 • Urusan penyediaan teks ucapan majlis-majlis rasmi MDP.
 • Urusan permohonan maklumat dari organisasi luar berkaitan pengurusan MDP.
 • Urusan pemantauan isu berbangkit mengenai MDP melalui pelbagai saluran media.
 • Urusan menyelaras dan mengesahkan maklumat mengenai MDP bagi tujuan penerbitan korporat.
 • Urusan berkaitan tugasan protokol dalam menguruskan majlis-majlis rasmi MDP.
 • Urusan pengendalian dan edaran cenderahati rasmi MDP.