MENU
LOGO MAJLIS DAERAH PONTIAN KAJIAN PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
BAGI TEMPOH JUN HINGGA DISEMBER 2017
MAJLIS DAERAH PONTIAN
   
JANJI MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD
Memproses pengeluaran lesen di dalam jangka masa 1 hari bagi kategori tidak berisiko tinggi dari tarikh penerimaan sekiranya dokumen yang dikehendaki lengkap dan mengikut syarat. 109 97.32 3 2.68 112
Memproses pengeluaran lesen di dalam jangka masa 14 hari bagi kategori berisiko tinggi dari tarikh penerimaan sekiranya dokumen yang dikehendaki lengkap dan mengikut syarat. 74 94.87 4 5.13 78
Memproses pindahmilik dalam tempoh 7 hari sekiranya dokumen/bayaran yang diperlukan adalah lengkap. 557 100 - - 557
Menyokong pengeluaran Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC) bagi projek-projek perumahan, kilang-kilang, kedai-kedai dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan borang permohonan sekiranya mematuhi perakuan dari semua agensi teknikal yang terlibat. 11 55 9 45 20