BIL

PROSES

INPUT

OUTPUT

OBJEKTIF KUALITI

RISIKO

PELAN TINDAKAN

7.

Permohonan Lesen Perniagaan Tidak Berisiko

(Jabatan Perlesenan dan Penguatkuasaan).

 1. Borang permohonan lesen.

 

 1. Surat makluman keputusan kelulusan/ tangguh/ tolak.

 

Pengeluaran surat makluman kelulusan/ tangguh/ tolak lesen tidak berisiko dalam tempoh 1 hari bekerja.

 1. Pemohon lesen tidak menerima surat makluman kelulusan/ tangguh/ tolak lesen tidak berisiko.
 2. Sistem server bermasalah.
 3. Kesilapan maklumat yang dimasukkan dalam sistem komputer.
 4.  

Prosedur Permohonan Lesen Tidak Berisiko.

 1.  

8.

Pembaharuan Lesen

(Jabatan Perlesenan dan Penguatkuasaan)

 

 

 

 

 

 

 

.

 1. Lesen lama.
 2. Gambar.
 3. Bayaran lessen.
 1. Lesen baru.
 2. Patil.
 3. Pelekat.

Lesen dapat diperbaharui dalam tempoh 1 hari bekerja.

 1. Server rosak.
 2. Bekalan elektrik terputus.

Prosedur Pembaharuan Lesen.

 • Notis diperbaharui.