MENU

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data digunakan untuk melindungi data dibentangkan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat ialah digunakan untuk mencegah akses bahawa tidak dibenarkan.

Keselamatan storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan oleh oleh menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.