MENU

Wargakerja Majlis Daerah Pontian sentiasa bersedia membantu untuk memberi perkhidmatan yang cekap,tepat dan mesra:

 • Apabila menerima aduan tentang perkhidmatan kami
 • Dalam perkhidmatan kebersihan dan pengindahan seperti perkhidmatan memungut dan melupuskan  sampah, memotong rumput, menyapu jalan membersihkan parit dan mengindahkan bandar (landskap) di kawasan bercukai Majlis Daerah Pontian

Kami juga berjanji:

 • Memberikan layanan yang mesra, cepat, cekap dan amanah tanpa memilih pelanggan. Setiap pelanggan adalah dialu-alukan dan akan dilayan mengikut giliran.
 • Membuka kaunter bayaran mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Memproses setiap bil-bil tuntutan dengan cekap, cepat dan adil dalam tempoh 14 hari bekerja dengan syarat semua dokumen adalah lengkap seperti yang dikehendaki.
 • Sebarang kelewatan dan kesulitan dalam perkhidmatan,  kami akan maklumkan dengan sebab-sebab yang munasabah serta berjanji akan menyelesaikan dengan kadar yang segera.
 • Sentiasa bersedia serta prihatin terhadap sebarang cadangan dan teguran dengan hati yang terbuka.
 • Memproses pengeluaran lesen di dalam jangkamasa 1 hari bagi kategori lesen tidak berisiko tinggi dan 30 hari bagi kategori lesen berisiko tinggi dari tarikh penerimaan sekiranya dokumen yang dikehendaki lengkap dan mengikut syarat.
 • Memproses pindah milik bil cukai harta dalam tempoh 7 hari apabila dokumen / bayaran yang diperlukan adalah lengkap.
 • Memproses permohonan cadangan pembangunan satu persatu Pelan Kebenaran Merancang, Pelan Landskap dan Pelan Kerja Tanah, Jalan & Perparitan dalam tempoh 57 hari.
 • Memproses permohonan cadangan pembangunan satu persatu Pelan Bangunan dalam tempoh 37 hari
 • Memproses permohonan cadangan pembangunan secara serentak dalam tempoh 111 hari.
 • Memproses permohonan cadangan pembangunan satu persatu bagi Pelan Permit Sementara Bangunan dan Pelan Pembinaan/ Penambahan Kecil dalam tempoh 69 hari.
 • Memberi keputusan dalam proses ubahan tambahan dan membaiki rumah dalam tempoh 1 bulan dengan syarat permohonan tersebut memenuhi kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.  
 • Menyokong pengeluaran Sijil Penyiapan Dan Pematuhan (CCC) bagi projek-projek perumahan, kilang-kilang, kedai-kedai dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan borang permohonan sekiranya mematuhi perakuan dari semua agensi teknikal yang terlibat
 • Menyediakan surat kelulusan muktamad bagi pemohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan pelan-pelan yang lengkap dari pemohon.
 • Mengawal penyakit bawaan vektor serta memastikan kebersihan premis makanan dan tandas di kawasan pentadbiran MDP.