MENU

SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ONLINE MAJLIS DAERAH PONTIAN TAHUN 2021

BIL
APLIKASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JUMLAH
1.
e-Aduan
- - - - - - - - - -     0
2.
e-Jawab
- - - - - - - - - -     0
3.
e-OSC

-

 
- - - - - - - - -     0