MENU

Fungsi Jabatan Penilaian

BAHAGIAN PENILAIAN

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA

 

 • Menyediakan kertas Nilaian bagi pegangan-pegangan baru untuk pengenaan Cukai Harta
 • Menguruskan penilaian dan tuntutan  CMK Negeri dan Persekutuan
 • Menyelaras pengurusan fail induk taman
 • Remisi / Pulang balik cukai harta.
 • Menyediakan nombor bangunan dan nama jalan
 • Menyemak senarai nilaian baru.
 • Penyediaan Penilaian Semula
 • Mengemaskini data cukai harta
 • Bertanggungjawab mengeluarkan bil-bil cukai harta.
 • Menguruskan tunggakan cukai harta.
 • Menguruskan ` Notice Of Demand `
 • Mengeluarkan notis dan waran
 • Menyediakan kunci kira-kira tahunan
 • Membuat akaun bagi pegangan baru
 • Urusetia Pesuruhjaya Bangunan
 • Menguruskan permohonan pindahmilik.
 • Penyediaan Peluasan/pelebaran Kawasan baru

 

 

 • Menguruskan Pembaharuan Insurans bangunan / kenderaan.
 • Urusetia Pelupusan Aset
 • Urusetia Projek Penswastaan
 • Menguruskan Pembaharuan Cukai jalan kenderaan
 • Menguruskan sewaan dewan, padang, gelanggang dan lain-lain
 • Menyediakan jadual pemeriksaan asset
 • Membuat laporan kerosakan harta Majlis
 • Membuatkajian ` fees and taxes `
 • Mengemaskini data penyewa
 • Menguruskan permohonan dan temuduga gerai
 • Menyediakan tawaran kontrak penyewaan/pengurusan/pembersihan
 • Mengemaskini perjanjian sewaan
 • Membuat proses tukar nama gerai atau pasar
 • Menguruskantunggakansewa
 • Menyediakan kunci kira-kira tahunan
 • Membuatakaunbagipenyewaanbaru
 • MenguruskanMesyuarat IPMC
 • Membuat kutipan sewa gerai dan pasar.