MENU

Fungsi Pembangunan

 • Merancang projek-projek pembangunan melalui Pelan Pembangunan Daerah.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti pembangunan masyarakat luar bandar.
 • Menyelaraskan perancangan projek-projek pembangunan yang melibatkan berbagai agensi di peringkat daerah.
 • Menilai projek-projek pembangunan dari segi pelaksanaannya dan keberkesanannya kepada sosio-ekonomi penduduk.
 • Untuk menyediakan perkhimatan sokongan teknikal dalam bidang pembangunan infrastuktur dan kemudahan asas.

Fungsi Pentadbiran Am, Sosial, Protokol/Istiadat Dan Perlesenan

 • Menjalankan pentadbiran pengurusan mukim-mukim.
 • Mukim Benut
 • Mukim Air Masin
 • Mukim Api-Api
 • Mukim Sungai Pinggan
 • Mukim Rimba Terjun 
 • Mukim Serkat
 • Mukim Ayer Baloi
 • Mukim Sungai Karang
 • Mukim Jeram Batu / Pengkalan Raja
 • Menjalankan fungsi-fungsi pelesenan dibawah Enakmen panggung Wayang dan tempat hiburan awam dan Enakmen Penulisan Raya.
 • Menjalankan fungsi protokol, perayaan/keraian/sosial dan sambutan peringkat Daerah dan peringkat Negeri.
 • Menguruskan pentadbiran kutipan dan perakaunan hasil.
 • Menguruskan pentadbiran kewangan dan belanjawan.
 • Menguruskan pentadbiran Bangunan Sultan Ismail.
 • Menguruskan hal-hal berkaitan banjir dan bencana alam.
 • Merancang, menyelaraas dan melaksanakan kempen-kempen, program dan sebagainya dibawah Arahan Kerajaan.

Fungsi Keselamatan Daerah

 • Bertanggungjawab di atas keselamatan daerah, membendung dan membasmikan ancaman-ancaman dadah, anasir subversif, golongan pelampau dan mengaturkan ceramah-ceramah keselamatan.