MENU

LATAR BELAKANG UNIT PELANCONGAN

Majlis Daerah Pontian telah ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) yang berfungsi memberi perkhidmatan dan pengurusan.  Pada peringkat awal pentadbiran, Unit Pelancongan telah diletakkan dibawah Jabatan Perancang, Landskap, dan Pelancongan. Unit ini distrukturkan semula pada tahun 2004 dan telah dikeluarkan dari Jabatan Perancang pada tahun 2009 menjadi sebuah unit yang berasingan.  Matlamat penubuhan Unit Pelancongan adalah untuk membangunkan sumberjaya pelancongan khususnya di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Pontian. 

Sektor pelancongan di Pontian merupakan sektor yang berpotensi untuk dimajukan berdasarkan keistimewaan sumberjaya terutamanya kawasan tumpuan pelancong seperti kawasan penghujung benua Asia, tapak Ramsar, Pulau Kukup, homestay dan produk- produk tempatan seperti kraftangan serta IKS.

PROFIL PELANCONGAN PONTIAN

Laporan Inventori Produk Pelancongan Pontian telah mengenalpasti 21 produk sediada di Pontian berdasarkan klasifikasi berikut :-

  1. Eko Pelancongan
  2. Agro Pelancongan & Homestay
  3. Warisan dan Kebudayaan
  4. Sukan dan Rekreasi