MENU

OBJEKTIF UNIT PELANCONGAN

 • Meningkatkan dan mempelbagaikan produk pelancongan berasaskan kekuatan serta keunikan sumber tempatan.
 • Menyediakan dan menambahbaik kemudahan infrastruktur pelancongan
 • Meningkatkan imej dan identiti daerah Pontian sebagai daerah pelancongan.
 • Memelihara dan memulihara sumber jaya semulajadi sebagai aset penting pelancongan.
 • Meningkatkan kedatangan pelancong/ pengunjung ke Daerah Pontian
 • Mempromosikan tempat-tempat pelancongan Daerah Pontian
 • Merancang aktiviti-aktiviti pelancongan sepanjang tahun (Kalendar Pelancongan)
 • Memantau operasi Pusat Informasi Pelancongan dan Kebudayaan  Daerah Pontian

 

FUNGSI UNIT PELANCONGAN

 1. Menyediakan Laporan Inventori Produk Pelancongan
 2. Menyelaras, menyedia dan melaksanakan promosi serta program pelancongan
 3. Menyediakan kertas cadangan/ peruntukan bagi projek – projek pembangunan pelancongan
 4. Menyelaras, melaksana dan memantau program -program pembangunan usahawan
 5. Menyelaras dan memantau penyelenggaraan kemudahan – kemudahan di kawasan tumpuan pelancong
 6. Mengumpul dan menyediakan laporan statistik kehadiran pelancong / pengunjung ke daerah Pontian

Menyelaras program kebudayaan dan kesenian serta aktiviti Kumpulan Keroncong MDP