MENU

 

LOGO MAJLIS DAERAH PONTIAN KAJIAN PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
BAGI TEMPOH JUN HINGGA DISEMBER 2017
MAJLIS DAERAH PONTIAN
   
JANJI MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD
Memastikan bil-bil cukai harta dihantar kepada pembayar cukai selewat-lewatnya dalam tempoh 3 minggu selepas bermulanya setiap penggal. 26,000 100 - - 26,000
Memproses setiap bil-bil tuntutan dengan cekap, cepat dan adil dalam tempoh 14 hari bekerja dengan syarat semua dokumen adalah lengkap seperti yang dikehendaki. Sebarang kelewatan dan kesulitan dalam perkhidmatan, kami akan maklumkan dengan sebab- sebab yang munasabah serta berjanji akan menyelesaikan dengan kadar yang segera. 597 96.45 22 3.55 619