MENU

Lot Gerai MDP

SENARAI GERAI MAJLIS DAERAH PONTIAN 

KAWASAN

BILANGAN

Pontian

153

Pekan Nenas

84

Benut

67

Ayer Baloi

5

Permas

32

Jumlah

341