MENU

Muzium Bugis

En. Abdullah Ahmad

Taman Rekreasi Sungai Rambah,

Rimba Terjun, Pontian

Tel : 017- 7633 244

 

koleksi barangan warisan kesenian dan kebudayaan kaum Bugis di Pontian

Sejarah dan maklumat berkaitan masyarakat Bugis di Pontian.

 

Aktiviti

Mengetahui sejarah dan susur galur masyarakat Bugis

Melihat kepelbagaian artifak dan barangan seperti peralatan perang, peralatan harian dan sebagainya.