MENU
  • Mewujudkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap dan berkualiti kepada pengguna setempat.
  • Memastikan perancangan dan pembangunan yang terkawal.
  • Pembangunan alam sekitar yang mampan yang dapat mengekalkan kualiti kebersihan persekitaran yang baik.
  • Menyediakan dan mengurus prasarana bagi meningkatkan sosio-ekonomi penduduk.
  • Menyediakan dan menyelenggara kemudahan-kemudahan awam.
  • Menggalakkan penduduk ke arah kecemerlangan dalam aspek fizikal, kerohanian dan pemikiran melalui penyelenggaraan dan pemeliharaan alam sekitar dan ekologi