MENU

Bidang Kuasa Majlis Daerah Pontian

 1. Undang-undang Kecil Pasar, 1982

 2. Undang-undang Kecil Penjaja, 1982

 3. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran, 1982

 4. Undang-undang Kecil Tred, Perniagaan, Perindustrian dan Profesyen, 1982

 5. Undang-undang Kecil Iklan, 1982.

 6. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan, 1989

 7. Undang-undang Kecil Kedai Gunting Dan Pendandan Rambut, 1990

 8. Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian, 1991

 9. Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan, 1989

 10. Undang-undang Kecil Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap, 1986

 11. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya, 1990

 12. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing, 1992

 13. Undang-undang Kecil Taman, 1989

 14. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau, 1998

 15. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukkan Tempat Letak Kereta) MDP.