MENU

Pekeliling

 1. Pekeliling Berkaitan Pencen
 2. Pekeliling & Notis Perkhidmatan
 3. Pekeliling & Notis Perbendaharaan
 4. Pekeliling Kerajaan Negeri Johor
 5. Pekeliling Perkhidmatan awam 

 

Panduan

Panduan Permohonan Pindah Milik Harta

Lengkapkan

 • Borang I : Pemilikan hartanah hasil daripada jual beli
 • Borang J : Pemilikan hartanah warisan daripada kaum keluarga

Sertakan

 • Salinan Dokumen Hakmilik yang telah di sahkan atau:
 • Salinan Perjanjian jual beli atau pemilikan harta yang telah disahkan
 • Salinan kad pengenalan.
 • Salinan bayaran cukai harta yang terakhir
 • Bayaran Pendaftaran/Borang RM21.00