MENU

Cukai Harta

Maksud Cukai Harta

Cukai Harta adalah bayaran yang dikenakan ke atas semua pegangan bercukai yang berada di dalam kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).