MENU

OBJEKTIF UNIT UNDANG-UNDANG

 

1.            Menyediakan perjanjian penyewaan standard dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh menerima fail yang lengkap dari Jabatan / Bahagian / Unit berkaitan.

2.            Menyediakan, menyemak deraf perjanjian kontrak tidak melebihi enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh diterima di Unit Undang-Undang.

3.            Memberi nasihat undang-undang yang bermutu menurut apa-apa undang-undang yang berkuatkuasa.

4.            Menfailkan aduan kes-kes ke Mahkamah dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh aduan yang lengkap di terima.

5.            Memaklumkan keputusan kes-kes kepada Jabatan yang berkenaan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh keputusan diterima.