MENU

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis Perbandaran Pontian mempelawa orang ramai atau pihak
berminat untuk menyewa Gerai/Meja Pasar milik Majlis Perbandaran Pontian. Kekosongan
ditawarkan kepada orang ramai adalah seperti di lampiran