MENU

OBJEKTIF UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN KORPORAT

  • Memberikan perkhidmatan yang efektik dan efisyen kepada orang awam ketika berurusan dengan pihak Majlis Daerah Pontian dengan melaksanakan langkah mesra pelanggan
  • Memastikan agar aduan yang diterima oleh Majlis Daerah Pontian dapat ditangani dengan lebih cepat, cekap dan sistematik
  • Meningkatkan imej dan menjenamakan Majlis Daerah Pontian berdasarkan kaedah perhubungan awam dan komunikasi yang berkesan
  • Menjadi salah satu jabatan yang memacu Majlis Daerah Pontian untuk mencapai Visi menjelang tahun 2020