MENU
  1. BAHAGIAN PELESENAN :

  2. Memproses permohonan baru lesen premis (perniagaan, perindustrian, gerai, penjaja, pasar malam, permit).
  3. Memproses pembaharuan semua lesen/permit.
  4. Memproses pembatalan lesen/permit.
  5. Memproses pertukaran dan perubahan maklumat pelesenan.
  6. Mengawal pengeluaran semua jenis lesen dan permit.
  7. Menjalankan pemeriksaan pematuhan syarat.
  8. Mengawal dan menjalankan penguatkuasaan ke atas premis perniagaan dan iklan.
  9. Memproses aduan awam yang melibatkan Bahagian Pelesenan.