MENU

BIL

AKTIVITI / OPERASI

KEKERAPAN

1.

Operasi Penangkapan Dan Pelupusan Anjing Liar

12 Kali Setahun

2.

Operasi Pemeriksaan Lesen Perniagaan Secara Berkala

8 Kali Setahun

3.

Operasi Pemeriksaan Permit Kaki Lima

10 Kali Setahun

4.

Operasi Tunda Kenderaan

11 Kali Setahun

5.

Operasi Kenderaan Berat Dalam Taman Perumahan, Industri Dan Perniagaan

Rutin Harian

6.

Operasi Menanggalkan Iklan / Banting Haram

Rutin Harian

7.

Operasi Pemeriksaan Pusat Hiburan

10 Kali Setahun

8.

Pemantauan Pasar Lambak

5 Kali Seminggu

9.

Pemantauan Kilang Haram

17 Kali Setahun

10.

Rondaan Malam

Seminggu Sekali

11.

Siasatan Awal Bangunan Tanpa Kelulusan

Rutin Harian